Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Các chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Govin luôn là một vấn mà Govin rất quan tâm và coi trọng. Tất cả chính sách bảo mật của công ty luôn luôn dựa trên nền tảng các điều luật quy định của pháp luật cụ thể tại: Điều 68 đến Điều 73 Nghị Định 52/2013/NĐ-CP.

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Govin thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các dịch vụ giữa khách hàng và Govin
  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật.
  • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên Govin
  • Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do Govin đề ra

Bảo mật tài khoản

  • Mọi thông tin của khách hàng tương tác với hệ thống Govin đều thông qua mạng xã hội Zalo. Vì vậy, để đảm bảo thông tin cá nhân của mình, khách hàng cần phải bảo mật tài khoản Zalo của mình.
  • Không nên chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ ai.
  • Govin sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản để đảm bảo chỉ khách hàng là người duy nhất biết.
  • Cả Govin và khách hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật thông tin. Khách hàng có trách nhiệm không tiết lộ thông tin tài khoản của mình một cách cố tình hay vô ý cho người khác.

Bảo mật thông tin khách hàng

Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại chi nhánh), Govin có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và các phương tiện truyền thông khác. Khách hàng cũng có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

Điều khoản khác

Govin có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/ hiển thị trên website của Govin.

Chia sẻ bài này


Bản đồ
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU